Katalóg NK

NK
NK1: 70x60Hx6 - 90x65Hx6
NK2: 70x60Hx6 - 90x65Hx6
NK3: 70x60Hx6 - 90x65Hx6
NK4: 70x60Hx6 - 90x65Hx6
NK5: 70x60Hx6 - 90x65Hx6
NK6: 70x60Hx6 - 90x65Hx6
NK7: 70x60Hx6 - 90x65Hx6
NK8: 70x60Hx6 - 90x65Hx6
NK1: 70x60Hx6 - 90x65Hx6
NK2: 70x60Hx6 - 90x65Hx6
NK3: 70x60Hx6 - 90x65Hx6
NK4: 70x60Hx6 - 90x65Hx6
NK9: 70x60Hx6 - 90x65Hx6
NK10: 70x60Hx6 - 90x65Hx6
NK11: 70x60Hx6 - 90x65Hx6
NK12: 70x60Hx6 - 90x65Hx6
NK13: 70x60Hx6 - 90x65Hx6
NK14: 70x60Hx6 - 90x65Hx6
NK15: 70x90Hx7
NK16: 70x85Hx7
NK17: 70x90Hx7
NK18: 90x80Hx7
NK19: 75x75Hx7
NK20: 90x80Hx7
Kniha:80x50x5H
Lampa:11x23H
Váza: 11x23H
Podstavec: 108x15x6H - 130x15x6H
Náhrobné kamene sú štandardné s podstavcom okrem NK5 NK6 NK7